This article has been published in Dutch 

Mensen zijn er in soorten. Zo schijnen sommigen zich te kunnen ontspannen tijdens vakanties en ondervinden anderen juist stress vanwege de vele extra beslissingen die ze dan moeten nemen. Men zou, overdreven gesteld, kunnen zeggen dat de vrijheid van de vakantie onlosmakelijk de dwang van de keuze met zich brengt. Statistici zijn net mensen: ook zij zijn erin soorten en ook zij zitten voortdurend met keuzes. Een keuze die vaak voorkomt is of men vóór of tegen Bayes is. Aan dit probleem worden in dit nummer van Stator maar liefst twee artikelen gewijd. Aart de Vos laat zien dat ‘klassiek’ en Bayes elkaar niet hoeven te bijten, maar heel goed als elkaars aanvulling beschouwd kunnen worden. En Rens van de Schoot gaat óók in in de complementaire functie van beide methoden.Voor wie toevallig in deze vakantie naar Denemarken gaat: in de slotkapel van het kasteel Frederiksborg in Hillerød hangen de wapenschilden van de leden van de Orde van de Olifant, de hoogste Deense onderscheiding. Een van die schilden is van de beroemde Deense natuurkundige Niels Bohr en zijn wapenspreuk luidt ‘Contraria sunt Complementa’. Dit slaat op Bohr’s interpretatie van de quantummechanica, maar na het lezen van de artikelen van De Vos en Van de Schoot kan men het ook op de statistiek toepassen.

Van de Schoot, R. (2011). Rechtstreeks verwachtingen evalueren of de nul-hypothese toetsen? [Directly evaluate expectations or testing the null hypothesis?]. STAtOR, 2, 22-24.