In 2011 besloot NWO onderzoek te laten doen naar de wetenschappers die een subsidie ontvingen in het kader van de zogenoemde VernieuwingsImpuls (VI). Het gaat daarbij om drie typen subsidies die NWO als volgt omschrijft:

Veni voor pas gepromoveerde onderzoekers om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen; maximaal 250.000 euro.

Vidi voor onderzoekers om een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en één of meer onderzoekers aan te stellen; maximaal 800.000 euro.

Vici voor senioronderzoekers om een eigen onderzoeksgroep op te bouwen; maximaal 1.500.000 euro.

Drie vragen staan in het onderzoek centraal:

  • Wie zijn de ontvangers van een VernieuwingsImpuls subsidie?
  • Welke rol speelt de VernieuwingsImpuls in de mobiliteit van wetenschappers?
  • Welke rol spelen geslacht, leeftijd, wetenschapsgebied, jaar van behalen van de Vernieuwingsimpuls subsidie en het type subsidie in de mobiliteit van VernieuwingsImpuls subsidieontvangers?

Van de Schoot, R., Sonneveld, H., & Kroon, A. (2012). Mobiliteitsonderzoek Vernieuwingsimpuls-laureaten [Research on the Mobility of Innovative Subsidies] (Research Report for The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) by Afdeling Methods & Statistics Universiteit Utrecht, & Centrum voor Onderwijs en Leren Universiteit Utrecht). Retrieved from https://www.rensvandeschoot.com/wp-content/uploads/2018/04/11-12-2012-Schoot-Sonneveld-Kroon-DEF.pdf

Hans Sonneveld