Het oordeel van promovendi van de Universiteit Utrecht over opleiding, begeleiding en onderzoeksfaciliteiten.

Sonneveld, H., Hello, E., & Van de Schoot, R. (2011). Promovendimonitor 2011: Promovendi van de Universiteit Utrecht en hun oordeel over opleiding, begeleiding en onderzoeksfaciliteiten [PhD monitor 2011: PhD candidates from Utrecht University. Their opinion on training, mentoring and research facilities] (Centrum voor Onderwijs en Leren Utrecht University publication, Research Report). Retrieved from http://www.phdcentre.eu/nl/publicaties/documents/PromovendimonitorEindverslag24oktober2011_000.pdf

Hans Sonneveld