Newspaper articles

Fortune - 28/04/2020

How A.I. may make sense of 50,000 coronavirus research papers

By: Jonathan Vanian

A little over a month ago, the White House Office of Science and Technology Policy enlisted several big research groups and companies to collaborate on a major A.I. project intended to help experts unravel the mysteries of COVID-19.

The project’s goal was to place thousands of medical papers related to the coronavirus into a single dataset, dubbed CORD-19. By making the collection of scholarly articles available for free, the hope is that A.I. researchers will be able to develop natural language processing techniques that can rapidly scan studies and retrieve valuable information that may be obscured.

[read more]

UU news letter - 06/12/2019

ASReview: smart source screening software for academia and beyond

Door: Lisette Blankenstein

It marks the start of many doctoral programmes, and a considerable challenge for all sorts of researchers: the systematic review. This type of structured literature research takes up a great deal of time and manpower. However, there is hope on the horizon: the new machine learning-based Automated Systematic Review application can save researchers a great deal work. The technical side of things is already up and running - the developers recently won the Victorine Initiative award in recognition of their work. The next step for the team is to make the programme suitable for end users. [read more]

Optentia News Letter - 13/12/2019

Celebration: Prof. Rens van de Schoot

Door: Ian Rothmann

De Psycholoog - 06/12/2019

Een datasetje en expert-kennis op een hoop

Door: Geertje Kindermans

"Dr. Rens van de Schoot, hoogleraar Methoden en Statistiek aan de Universiteit Utrecht, ontving in 2014 een Vidi-beurs voor zijn onderzoek naar het toevoegen van expert-kennis aan onderzoek met een te kleine dataset om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.” [lees meer]

NWO.casus - 07/11/2019

Smart statistics: lots of information from little data

Door: Nienke Beintema

"Drawing meaningful conclusions from a small quantity of data is statistically speaking exceptionally difficult. How can you reliably compare small groups with each other? Rens van de Schoot and his colleagues from Utrecht University have specialised in that field. They're coming up with new methods for the social sciences. ‘The challenge is posing the right questions and then developing reliable tools with which others can set to work.’” [lees meer]

NRC.Next - 03/04/2019

Eindtoets niet beter dan advies leraar - en omgekeerd

Door: Ellen de Bruin

"Wie geeft het beste middelbareschooladvies, de basisschoolleraar of de eindtoets? Wie gelijk heeft, kun je strikt genomen nooit zeggen.” [lees meer]

NRC.Next - 03/04/2019

Kamer wil weer van wet af omwille van gelijke kansen

Door: Mirjam Remie

"Adviezen aan kinderen van laagopegeleiden worden ook na goede eindtoetsen zelden naar boven bijgesteld. Dus moet de wet aangepast” [lees meer]

NRC - 02/04/2019

Combineer Cito-toets en docentadvies: breed advies

Door: Ellen de Bruin

"De regering wil de eindtoets weer leidend maken voor schooladviezen. Maar Utrechtse onderzoekers zeggen: weeg docentoordeel mee.” [lees meer]

DUB - 15/02/2019

A digital tracker dog for datasets

Door: Xander Bronkhorst

Brand-new professor Rens van de Schoot recently acquired an algorithm that can select relevant scientific articles from libraries. The software could save researchers hours of work. “This proves the enormous potential of teams in which scientists and support staff work together.” [lees meer]

NRC - 14/01/2019

Software vist de beste artikelen uit een bibliotheek van duizenden

Door: Ellen de Bruin

Rens van de Schoot, hoogleraar statistiek in Utrecht, verzamelde vorig jaar al het onderzoek naar posttraumatische stressstoornis (PTSS) na een plotselinge traumatische gebeurtenis. Hij wilde weten: hoeveel mensen krijgen er dan geen PTSS, hoeveel pas na een tijdje en hoeveel metéén, en is het dan chronisch of herstellen ze? En wat is daarover bekend in álle onderzoeken die er tot nu toe naar gedaan zijn? In één onderzoek zit altijd ruis; combineer je er meer, dan middelt dat uit. [lees meer]

BNR - 27/12/2018

SOFTWARE NEEMT MONNIKENWERK WETENSCHAPPERS UIT HANDEN

Tech Update

Software van de Universiteit Utrecht kan wetenschappers duizenden uren tijd gaan besparen bij hun onderzoek. Met kunstmatige intelligentie worden mogelijk studies gescand op relevantie. Dat gebeurt nu nog handmatig. Het doel is dat de software uiteindelijk geen enkel relevant onderzoek over het hoofd gaat zien, zegt Rens van de Schoot, hoogleraar statistiek aan de Universiteit Utrecht en ontwikkelaar van deze software.  Luister naar het interview

FD - 27/12/2018

Software bespaart wetenschappers duizenden uren lezen per jaar

Door: Jan Fred van Wijnen

Kunstmatige intelligentie kan een belangrijk deel van het onderzoek naar
ziekten en psychische stoornissen overnemen. Nieuwe software van onderzoekers aan de Universiteit Utrecht kan zelf studies selecteren, die worden gebruikt om behandelingen te verbeteren.  [...]

FD - 27/12/2018

Zesduizend uittreksels doorspitten? Dat kan sneller, dacht deze hoogleraar

Door: Jan Fred van Wijnen

Rens van de Schoot, zojuist benoemd als hoogleraar statistiek voor ‘kleine databestanden’ aan de Universiteit van  Utrecht, had zelf ook een frustrerende ervaring met schrijven van een overzichtsartikel. Hij zocht relevante studies over het verloop van post-traumatische stress. Om er 34 te vinden, moest hij 6185 samenvattingen lezen. Dat kan beter, vond hij. [...]

Persbericht Universiteit Utrecht - 21/12/2018

Statisticus Rens van de Schoot: net aan havo, nu hoogleraar

Door: Ronnie van Veen

De schoolcarrière van statisticus Rens van de Schoot kende heel wat hobbels. “In groep 3 maakte ik huilend mijn dictees: ik was daar zo slecht in. En de havo heb ik met de hakken over de sloot gehaald. Met drie keer een 5,5 op mijn eindlijst.” Per 1 januari 2019 is Van de Schoot aan de Universiteit Utrecht benoemd tot hoogleraar Statistics for Small Data Sets. “Nu ga ik als hoogleraar vrolijk verder met mijn statistisch onderzoek.” [...]

DUB - 3/10/2017

De crisis voorbij? Waardering voor herhalen van experimenten groeit

Door: Xander Bronkhorst

Als wetenschappelijke experimenten worden overgedaan, levert dat opvallend vaak niet dezelfde resultaten op. De media spreken graag schande van deze ‘replicatiecrisis’. Niet altijd terecht, vinden veel onderzoekers. “De echte crisis is juist dat we te weinig repliceren.”  [...]

e-data&research - 10/2017

Hoe meet je Open Science? Een sticker voor goed gedrag

Door: Heidi Berkhout

Rens van de Schoot schreef in het boek Hoe zwaar is licht. Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap dat wetenschappers in een glazen huis op een marktplein moeten gaan werken. [...]

DUB - 1/9/2017

Sir Prof. Dr. Jeffrey Mosquito prikkelt discussie over wetenschappelijke mores

Door: Xander Bronkhorst

Vaak en veel publiceren? Of minder maar beter? De namen van tien auteurs bij een artikel? Of liever toch minder? Met een vermakelijke animatie over een Britse antropoloog in wetenschapsland laten twee Utrechtse leden van de Jonge Akademie andere academici kritisch nadenken over wat ‘normaal’ is hun vakgebied.  [...]

RetailTrends - 04/2017

Minder is Meer

Door: Niels Achtereekte

Conclusies baseren op basis van kleine datasets klinkt onbetrouwbaarder dan bouwen op bergen gegevens. Toch bieden small data inzichten die met big data vaak niet haalbaar zijn. [...]

Financieel Dagblad - 28/01/2017

Ik stel grote vragen aan kleine data sets

Door: Franka Rolvink Couzy

Hoe meer data je hebt, hoe meer je te weten komt, zowordt vaak gedacht. Maarwat als die ‘big data’ er niet zijn en
je toch een antwoord wil op je vragen? Dit is de uitdaging van statisticus Rens van de Schoot (37).  [...]

Financieel Dagblad - 07/01/2016

Wat ik in 2017 anders ga aanpakken

Een nieuw jaar betekent een nieuwe kans om zaken anders te doen. Drie ambassadeurs van FD Young Circle vertellen over de doelen die zij zichzelf dit jaar stellen. [...]

DUB - 25/11/2016

Promovendus verdient geen beurs

Door: Rivke Jaffe en Rens van de Schoot

"Een beurzenstelsel voor promovendi bedreigt de kwaliteit van de wetenschap. Dat schrijven Rivke Jaffe (UvA) en de Utrechtse sociaal wetenschapper Rens van de Schoot namens De Jonge Akademie."  [lees meer]

Science Guide - 22/11/2016

Het promotiestelsel verdient beter

Door: Rivke Jaffe en Rens van de Schoot

De Jonge Akademie is voor wetenschappelijke kwaliteit boven kwantiteit. Zeker wanneer een toename in aantallen promovendi ten koste gaat van rechtsgelijkheid. Het bursalenstelsel vergroot de ongelijkheid om een kwantitatieve doelstelling te verwerkelijken.   [...]

Vrij Nederland - 18/04/2016

Kiest u er zelf voor om dit artikel uit te lezen? (Vraag het een filosoof!)

door: Nynke van Verschuer em Sander Pleij

Wat is goede wetenschap? Wat is de plaats van de mens in het heelal? Wat was er eerder, de ziekte of de diagnose? Wetenschappers vragen filosofen om hulp. En terecht: de filosofie kan heus nog wat voor ons betekenen. [...]

Observer - 10/08/2015

A Tutorial on Evaluating Hypotheses Using Bayesian Methods

Rens van de Schoot, hoogleraar statistiek in Utrecht, verzamelde vorig jaar al het onderzoek naar posttraumatische stressstoornis (PTSS) na een plotselinge traumatische gebeurtenis. Hij wilde weten: hoeveel mensen krijgen er dan geen PTSS, hoeveel pas na een tijdje en hoeveel metéén, en is het dan chronisch of herstellen ze? En wat is daarover bekend in álle onderzoeken die er tot nu toe naar gedaan zijn? In één onderzoek zit altijd ruis; combineer je er meer, dan middelt dat uit. [lees meer]

University World News - 13/03/2015

Protests raise questions over role of universities

door: Jan Petter Myklebust

Associate professor in the department of methods and statistics at Utrecht University, Rens van de Schoot, told University World News: “Luckily my own university [Utrecht University] is not taking part in this experiment. I do not see how changing the status of PhD students into bursary students will improve the quality of their research. [...]

The Score - 01/2014

Informative Hypotheses: Moving Beyond Classical Null Hypothesis Testing

Door: Rens van de Schoot

Editor’s note: Rens van de Schoot is the winner of the 2013 APA
Division 5 Distinguished Dissertation Award, which recognizes an
outstanding dissertation that was completed in the previous three
years and addresses a topic in assessment, evaluation, measurement,
research methods, and/or statistics. [...]

NRC.next - 07/08/2013

40 procent van promovendi is vertraagd

door: Charlotte van 't Wout

Veertig procent van de promovendi loopt meer dan zes maanden vertraging op tijdens het promoveren – en mannen zijn trager dan vrouwen. Dat bleek vorige week uit het onderzoek What took them so long?, in opdracht van het ministerie van OCW en de Universiteit Utrecht. [...]

DUB - 23/09/2013

Promotieonderzoek loopt gemiddeld 10 maanden uit

Door: Lieke Steijvers

Een promovendus loopt gemiddeld 10 maanden uit met zijn onderzoek. Dat becijferde de Utrechtse statisticus Rens van de Schoot. Hij wil promovendi die uit financiële redenen vlak voor de eindstreep afhaken, binnenboord houden door ze te betalen uit een noodpot. “Want elke afgeronde promotie levert 90.000 euro op.” [...]

Volkskrant - 23/07/2013

Op de summer school werk je aan je CV

door: Lisette van Engelen

Van de Schoot geeft zijn college in een grote zwarte zaal met zware rode gordijnen. Binnen blijkt uit niets dat het volop zomer is. Het is negen uur 's ochtends en dertig mensen zitten letterlijk op het puntje van hun stoel om alles te weten te komen over een vernieuwende onderzoeksmethode. [...]