De mening van de Jonge Akademie liegt er niet om:  De Jonge Akademie ziet de groeiende rechtsongelijkheid onder promovendi als een serieuze bedreiging van het bestel.

“Bursalen bouwen geen pensioen op en maken in beginsel geen aanspraak op secundaire arbeidsvoorwaarden zoals doorbetaald zwangerschapsverlof. Dit klinkt niet als het ‘maatwerk’ waarover minister Bussemaker spreekt in haar antwoord op de Kamervragen van Mei Li Vos en John Kerstens – dit is een ingrijpende verandering die leidt tot een fundamentele verzwakking van de arbeidsrechtelijke positie van promovendi. De Jonge Akademie vindt dat werk dat leidt tot een doctorstitel gelijk beloond zou moeten worden en maakt zich daarom zorgen over de invoering van het bursalenstelsel en de daarmee gepaard gaande rechtsongelijkheid.”

Zie ons opiniestuk gepubliceerd op Science Guide. Hier leest u de bijdrage van Rivke Jaffe en Rens van de Schoot, namens De Jonge Akademie.

De Jonge Akademie is een zelfstandig platform van jonge wetenschappers die internationaal tot de top van hun vakgebied behoren. Ze vertegenwoordigen samen een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines en zijn werkzaam bij Nederlandse universiteiten en een groot aantal onderzoeksinstituten.