Mirjam van Zuiden, me and several others including organizations like Slachtofferhulp, Stichting VeiligheidNL, Stichting Arq, obtained a grant from ZonMW within the call Long-term cohort studies on early recognition and treatment of mental disorders accepted.

Our project is titled Towards Accurate Screening And Prevention (2-ASAP): improving early risk detection and indicated prevention for PTSD.

From the abstract:

Projectomschrijving

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) treft 10-20% van de mensen die een schokkende gebeurtenis meemaken. Bij vrouwen komt dit twee keer vaker voor dan bij mannen. Jaarlijks leven ongeveer 400.000 Nederlanders met PTSS. Dit heeft een negatief effect op hun welzijn en functioneren. Toch zoeken mensen vaak pas na jaren – of sommigen zelfs nooit- hulp.

Doel

Het doel van het 2-ASAP consortium (een samenwerkingsverband met universiteiten, zorginstellingen, ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties) is om PTSS en de bijbehorende problemen te voorkomen.

Werkwijze

Dit wordt gedaan door mensen met een hoog risico op PTSS vroeg op te sporen en gericht hulp te bieden om langdurige problemen te voorkomen. In dit project worden ongevals- en geweldslachtoffers voor een langere tijd gevolgd en wordt er nagegaan of PTSS anders tot stand komt bij vrouwen dan bij mannen. Ook wordt een methode ontwikkeld voor het vroeg (kunnen) herkennen van mensen die een hoog risico op PTSS hebben. Hierbij wordt gemeten of mannen en vrouwen hiervoor dezelfde screening nodig hebben. Tot slot onderzoeken we of een vroege interventie bij hoog risico op PTSS langdurige problemen voorkomt.