Vanuit de Universiteit Utrecht doen wij onderzoek naar de beeldvorming van docenten over het niveau van hun leerlingen en of dit overeenkomt met daadwerkelijk behaalde CITO toets resultaten. In het kader van dit onderzoek hebben wij een app ontwikkeld waarmee docenten eenvoudig hun inschattingen van leerlingen in kaart kunnen brengen. Een van de voordelen is dat docenten kunnen zien hoe hun inschattingen zich verhouden tot daadwerkelijk behaalde toets resultaten. Dit kan vervolgens gebruikt worden in oudergesprekken, voor zelfreflectie van de docent, (overgangs)gesprekken tussen docenten, et cetera.

In het kort gaat het om:

1 gesprek van 45 min. Met de docent waarbij ze de app invullen (kan met meerdere docenten tegelijkertijd)
1 mail sturen ouders voor passieve toestemming (wordt aangeleverd door onderzoekers)
En na de reguliere E7 toets cito de scores anoniem doormailen (uitdraai lvs )

Hiervoor krijg je terug

50 euro per persoon die deelneemt
inzicht in je beeldvorming over de verwachtte cito scores
bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Wie kan deelnemen aan het CITO onderzoek?

We zijn op zoek naar (parttime* en fulltime) PO docenten groep 2 t/m 7, die gebruikmaken van het CITO LVS systeem. Aanmeldingen van individuele docenten zijn welkom, maar opgeven met een groep collega’s of zelfs met het hele team is ook mogelijk. Het is geen probleem als hier docenten bij zitten die voor dezelfde groep staan.

  • ten minste 2 lesdagen p.w.

Wat houdt deelname in?

Deelname is tweeledig. (1) Na afname van de reguliere, CITO LVS E-toets ‘rekenen-wiskunde’ deelt de docent met ons de geanonimiseerde resultaten van de leerlingen wiens ouder(s)/verzorger(s) passieve toestemming hebben gegeven voor deelname (zodra u zich opgeeft, ontvangt u van ons een toestemmingsbrief voor de ouders).

(2) Vóórdat de CITO LVS E-toets wordt afgenomen, plant de docent met een van de onderzoekers een afspraak in april, mei of begin juni (kan zowel tijdens als na schooltijd). Tijdens deze afspraak maakt de docent een aantal vragen en opdrachten, welke in totaal ongeveer 60 minuten in beslag nemen. Daarnaast bespreken we hoe de docent de toets resultaten anoniem met ons kan delen (punt (1)). Het is mogelijk de vragen/opdrachten individueel te maken, maar als docenten zich met meerdere collega’s hebben opgegeven is het ook mogelijk deze gezamenlijk te maken bijv. tijdens een vergadering of studiedag.

Wat levert deelname de docent op?

De docent ontvangt na afloop van het onderzoek een persoonlijke rapportage over de inschattingen die zijn gemaakt. Ook niet onbelangrijk: na afronding van de opdrachten en vragen en het delen van de toets resultaten ontvangen deelnemende docenten 50 euro.

Screenshots van de app

Docenten plaatsen anonieme codes (“E.73”) bij de positie die volgens hen het beste het niveau van de leerling reflecteert:

De positionering wordt vertaald in een verdeling, waarmee in één oogopslag de inschatting van alle leerlingen uit een klas met elkaar vergeleken kan worden:

Docentinschattingen (A, B en C) kunnen vergeleken worden met toets resultaten. Dit kan gebruikt worden in oudergesprekken, voor zelfreflectie van de docent, (overgangs)gesprekken tussen docenten, et cetera:

Hoe kan een individuele docent of team zich opgeven?

Stuur een e-mail naar Kimberley Lek (k.m.lek@uu.nl). Ook voor vragen of aanvullende informatie kunt u bij dit e-mailadres terecht.