Het 95% betrouwbaarheidsinterval in de verslaglegging van IQ-tests kan grofweg geïnterpreteerd worden als een soort ‘foutenmarge’ rondom de verkregen iq-score van het kind. De exacte interpretatie ligt ingewikkelder. Het interval van IQ-tests staat er dan ook om bekend vaak verkeerd geïnterpreteerd te worden. Daarom bieden wij een ‘opfrisser’: hoe wordt een betrouwbaarheidsinterval van IQ-tests ook al weer opgesteld? De wisc-iii-nl wordt gebruikt ter illustratie.

Lek, K., Van de Schoot-Hubeek, W., Kroesbergen E., & van de schoot, R. (November 2017). Hoe zat het ook alweer? Het betrouwbaarheidsinterval in intelligentietests. De Psycholoog, 10-24. Retrieved from https://www.rensvandeschoot.com/wp-content/uploads/2017/11/Lek-et-al-2017-De-Psycholoog-IQ-interval.pdf

 

Meer informatie op het OSF.

Als aanvulling op dit artikel hebben wij een interactieve applicatie ontwikkeld die de interpretatie van betrouwbaarheidsintervallen
illustreert en (gratis) gebruikt kan worden voor onderwijsdoeleinden.

PhD Student

Kimberley works together with Rens on how educational and psychological tests can be improved with new and existing statistical tools. One project focusses, for instance, on how (un)certainty in the test results of individual examinees can be estimated and expressed, to ...