In 2015 werd het docentadvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De invoering van deze maatregel is nog altijd omstreden, getuige vurige discussies onder wetenschappers en in de media. De prangende vraag is: wie weet het beter, de docent of de Centrale eindtoets? Met behulp van longitudinale gegevens van het CBS (N=119.751) vonden Kimberley Lek en Rens van de Schoot dat niet één van de twee altijd superieur is aan de ander. ‘Wij stellen voor het docentadvies en Centrale eindtoetsadvies te combineren.’

Lek, K., & van de schoot, R. (April, 2019). Wie weet het beter, de docent of de centrale eindtoets? De Psycholoog, 10-24.

 

Meer informatie op het OSF.

PhD Student

Kimberley works together with Rens on how educational and psychological tests can be improved with new and existing statistical tools. One project focusses, for instance, on how (un)certainty in the test results of individual examinees can be estimated and expressed, to ...